خرید و فروش آیپد iPad

خرید و فروش آیپد iPad

خرید و فروش iPad آیپد شامل جدیدترین و آخرین محصولات روز بازار در روز سه شنبه , 28 دی 1395 به روز رسانی گردیده است. این لیست شامل نام ، مشخصات خلاصه و حداقل قیمت هر کالا میباشد و با کلیک بر روی هر محصول اطلاعات کامل در دسترس شما قرار خواهد گرفت. در لیست زیر رنج وسیعی از بهترین مدلهای آیپد با بهترین قیمت روز برای خرید آنلاین در دسترس شما قرار گرفته است.

کدنام کالاقیمت

بهترین قیمت فروش iPad iPad Pro 9.7 inch

بهترین قیمت فروش آیپد آیپد پرو 9.7 اینچ

2111

iPad Pro 9.7 inch 32GB WiFi Space Gray

2110

iPad Pro 9.7 inch 32GB WiFi Silver

2112

iPad Pro 9.7 inch 32GB WiFi Rose Gold

2109

iPad Pro 9.7 inch 32GB WiFi Gold

2108

iPad Pro 9.7 inch 32GB 4G/WiFi Space Gray

۲,۷۶۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۲,۸۹۸,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۰۰۸,۴۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

2,760,000
2106

iPad Pro 9.7 inch 32GB 4G/WiFi Silver

۲,۷۶۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۲,۸۹۸,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۰۰۸,۴۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

2,760,000
2107

iPad Pro 9.7 inch 32GB 4G/WiFi Rose Gold

۲,۷۶۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۲,۸۹۸,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۰۰۸,۴۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

2,760,000
2105

iPad Pro 9.7 inch 32GB 4G/WiFi Gold

۲,۷۶۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۲,۸۹۸,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۰۰۸,۴۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

2,760,000
2127

iPad Pro 9.7 inch 256GB WiFi Space Gray

2126

iPad Pro 9.7 inch 256GB WiFi Silver

2128

iPad Pro 9.7 inch 256GB WiFi Rose Gold

2125

iPad Pro 9.7 inch 256GB WiFi Gold

2115

iPad Pro 9.7 inch 256GB 4G/WiFi Space Gray

2114

iPad Pro 9.7 inch 256GB 4G/WiFi Silver

۳,۹۴۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۴,۱۳۷,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۴,۲۹۴,۶۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

3,940,000
2116

iPad Pro 9.7 inch 256GB 4G/WiFi Rose Gold

۳,۸۸۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۴,۰۷۴,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۴,۲۲۹,۲۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

3,880,000
2113

iPad Pro 9.7 inch 256GB 4G/WiFi Gold

۳,۸۸۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۴,۰۷۴,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۴,۲۲۹,۲۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

3,880,000
2119

iPad Pro 9.7 inch 128GB WiFi Space Gray

۲,۹۶۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۳,۱۰۸,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۲۲۶,۴۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

2,960,000
2118

iPad Pro 9.7 inch 128GB WiFi Silver

۲,۹۴۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۳,۰۸۷,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۲۰۴,۶۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

2,940,000
2120

iPad Pro 9.7 inch 128GB WiFi Rose Gold

۲,۹۴۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۳,۰۸۷,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۲۰۴,۶۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

2,940,000
2117

iPad Pro 9.7 inch 128GB WiFi Gold

۲,۹۴۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۳,۰۸۷,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۲۰۴,۶۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

2,940,000
2123

iPad Pro 9.7 inch 128GB 4G/WiFi Space Gray

2122

iPad Pro 9.7 inch 128GB 4G/WiFi Silver

2124

iPad Pro 9.7 inch 128GB 4G/WiFi Rose Gold

۳,۴۸۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۳,۶۵۴,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۷۹۳,۲۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

3,480,000
2121

iPad Pro 9.7 inch 128GB 4G/WiFi Gold

۳,۵۱۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۳,۶۸۵,۵۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۳,۸۲۵,۹۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

3,510,000

بهترین قیمت فروش iPad iPad Pro 12.9 inch

بهترین قیمت فروش آیپد آیپد پرو 12.9 اینچ

1518

iPad Pro 12.9 inch WiFi 32GB Space Gray

۲,۹۶۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۳,۲۲۶,۴۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

۳,۱۰۸,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

2,960,000
1519

iPad Pro 12.9 inch WiFi 32GB Silver

1520

iPad Pro 12.9 inch WiFi 32GB Gold

۲,۹۶۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۳,۲۲۶,۴۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

۳,۱۰۸,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

2,960,000
2102

iPad Pro 12.9 inch WiFi 256GB Silver

۴,۲۱۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۴,۴۲۰,۵۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۴,۵۸۸,۹۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

4,210,000
2104

iPad Pro 12.9 inch WiFi 256GB Gray

۴,۲۳۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۴,۴۴۱,۵۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۴,۶۱۰,۷۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

4,230,000
2103

iPad Pro 12.9 inch WiFi 256GB Gold

۴,۲۳۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۴,۴۴۱,۵۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

۴,۶۱۰,۷۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

4,230,000
1521

iPad Pro 12.9 inch WiFi 128GB Space Gray

۳,۷۴۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۴,۰۷۶,۶۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

۳,۹۲۷,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

3,740,000
1522

iPad Pro 12.9 inch WiFi 128GB Silver

۳,۷۲۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۴,۰۵۴,۸۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

۳,۹۰۶,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

3,720,000
1523

iPad Pro 12.9 inch WiFi 128GB Gold

۳,۷۲۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۴,۰۵۴,۸۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

۳,۹۰۶,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه )

3,720,000
2100

iPad Pro 12.9 inch 4G/WiFi 256GB Silver

2101

iPad Pro 12.9 inch 4G/WiFi 256GB Gray

2099

iPad Pro 12.9 inch 4G/WiFi 256GB Gold

1526

iPad Pro 12.9 inch 4G/WiFi 128GB Space Gray

1524

iPad Pro 12.9 inch 4G/WiFi 128GB Silver

1525

iPad Pro 12.9 inch 4G/WiFi 128GB Gold

بهترین قیمت فروش iPad iPad mini 4

بهترین قیمت فروش آیپد آیپد مینی 4

1364

iPad mini 4 WiFi/4G 64GB Space Gray

1360

iPad mini 4 WiFi/4G 64GB Silver

1356

iPad mini 4 WiFi/4G 64GB Gold

1353

iPad mini 4 WiFi/4G 16GB Space Gray

1354

iPad mini 4 WiFi/4G 16GB Silver

1355

iPad mini 4 WiFi/4G 16GB Gold

1365

iPad mini 4 WiFi/4G 128GB Space Gray

1361

iPad mini 4 WiFi/4G 128GB Silver

1357

iPad mini 4 WiFi/4G 128GB Gold

۲,۷۴۰,۰۰۰

تومان

- 7 روز تضمین تعویض کالا + گارانتی بین الملل

۲,۹۸۶,۶۰۰

تومان

- خدمات 18 ماهه + ارسال رایگان به سراسر کشور

۲,۸۷۷,۰۰۰

تومان

- خدمات 12 ماهه

2,740,000
1366

iPad mini 4 WiFi 64GB Space Gray

1362

iPad mini 4 WiFi 64GB Silver

تعداد 50 کالا از 93 کالا نمایش داده شد
  • درخواست قیمت و ثبت سفارش در "های اپل" فقط به صورت آنلاین و از طریق سایت امکانپذیر می باشد.
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در لیست موجود نیست و یا تاریخ لیست قیمت به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید.
  • "های اپل" در مورد اشتباهات احتمالی در مشخصات کالاها هیچ مسئولیتی نمی پذیرد، لذا برای کسب اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید.
  • قیمت کالا در "های اپل" به صورت روزانه میباشد، با توجه به نوسان قیمتها در بازار، "های اپل" هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد.
  • کلیه کالاهای موجود در "های اپل" ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند.