رسانه تصویری اپل :: ویدئوهای تبلیغاتی محصولات اپل

معرفی قابلیت Touch ID آیفون 6s و 6s پلاس

۳۹۶ شماره اطلاع نامه : معرفی قابلیت Touch ID آیفون 6s و 6s پلاس ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ معرفی قابلیت Touch ID آیفون 6s و 6s پلاس ویدئوهای تبلیغاتی محصولات اپل :: رسانه تصویری اپل معرفی قابلیت Touch ID آیفون 6s و 6s پلاس

معرفی قابلیت Touch ID آیفون 6s و 6s پلاس